Posty

Orientalne Skierdy - rozmowa z malarką Stefanią Drzewiecką - Zwolińską

Obraz

Drzew nam nie zabraknie - rozmowa z Markiem Sapiejewskim, leśniczym ze szkółki w Skierdach

Obraz

"Las to moja wizytówka" - rozmowa z Pawłem Tomaszewskim, podleśniczym w leśnictwie Bagno

Obraz